bliv vænnet af dit hash misbrug

HASHMISBRUG I DANMARK

Hash er sammenpresset harpiks der stammer fra hampeplanten Cannabis Sativa, som gror i stort hele verden.

Hash er ulovligt i Danmark, men er trods det, et nemt tilgængeligt stof i hele landet og blandt unge mennesker på mellem 16 og 24 år har hele 41% prøvet at ryge hash. 

Hash er langt mere udbredt end andre ulovlige rusmidler og stoffer i Danmark og blandt de unge som har prøvet stoffer, har hele 98% af dem prøvet hash først.

Tal fra sundhedsstyrelsen viser at ca. 10% af dem som indtager cannabis eller ryger hash, vil udvikle afhængighed og et hash misbrug. 

For dem der ryger hash hver dag vil ca. 25-50% udvikle afhængighed.

Hash er sammenpresset harpiks der stammer fra hampeplanten Cannabis Sativa, som gror i stort hele verden. 

Hash er ulovligt i Danmark, men er trods det, et nemt tilgængeligt stof i hele landet og blandt unge mennesker på mellem 16 og 24 år har hele 41% prøvet at ryge hash. 

Hash misbrug - afvænning

Ring til os i dag - anonymt og uforpligtende

Hash er langt mere udbredt end andre ulovlige rusmidler og stoffer i Danmark og blandt de unge som har prøvet stoffer, har hele 98% af dem prøvet hash først.

Tal fra sundhedsstyrelsen viser at ca. 10% af dem som indtager cannabis eller ryger hash, vil udvikle afhængighed og et hash misbrug. For dem der ryger hash hver dag vil ca. 25-50% udvikle afhængighed.

Der findes derfor desværre mange unge hashmisbrugere i Danmark og for dem som har et hashmisbrug eller ryger hash jævnligt, kan det have mange negative konsekvenser som fx panikangst, nedsat immunforsvar, manglende engagement, påvirke de kognitive evner og desuden nedsætte sædkvaliteten, samt på længere sigt medføre fare for andre fysiske og psykiske bivirkninger.

I danske hashprøver indsamlet i 1992 fandt man et indhold af THC (det aktive indholdsstof i hash) på 8 procent. I 2014 var det gennemsnitlige indhold af THC i hashprøverne steget til 28 procent. Når hashen har et højere indhold af THC, er der en potentiel større risiko for at blive afhængig eller få andre psykiske skadevirkninger som f.eks. hashpsykose og skizofreni.

Her kan du se nogle af mest almindelige symptomer og tegn på hashmisbrug:

 • Manglende energi og sløvhed
 • Dårligt humør
 • Angst og paranoia
 • Manglende engagement
 • Permanente skader på hjernen
 • Indlæringsproblemer
 • Hukommelsesproblemer
 • Koncentrationsbesvær
 • Overkomme sine forpligtelser 
 • Vanskeligheder med at passe arbejde eller uddannelse
 • Svært ved at løse komplicerede opgaver
 • Personlighedsændringer
 

Hash nedsætter evner til at klare helt almindelige dagligdags aktiviteter og mange med misbrug af hash skifter sin omgangskreds ud med andre nære relationer som også ryger hash og med tiden er der mange hashmisbrugere som isolerer sig selv mere og mere.

Ring til os i dag - anonymt og uforpligtende

FYSISKE OG PSYKISKE BIVIRKNINGER VED AT RYGE HASH

Fysiske bivirkninger

 • Nedsat immunforsvar
 • Risiko for lungekræft
 • Bliver sløv og ude af stand til at køre bil
 • Større risiko for hjerteanfald
 • Risiko for forhøjet blodtryk og hjerteproblemer
 • Hos mænd ses, sterilitet og forringet sædkvalitet
 • Hos kvinder ses, uregelmæssig menstruation
 • Lavere fødselsvægt, motoriske forstyrrelser og uro for børn født af hashmisbrugere
 • lyd opleves anderledes 
 • Eventuelt kvalme
 • Jævnlig cannabisrygning skader luftveje
 • På sigt give bronkitis

Psykiske bivirkninger

 • Nedsat eller helt manglende energi og sløvhed
 • Varig reduktion af kognitive evner og indlæringsevner. Især hos unge
 • Angst og paranoia
 • Manglende engagement
 • Dårlig hukommelse
 • Vanskeligheder med at passe sit arbejde, uddannelse eller andre vigtige ting
 • Ændringer i ens personlighed
 • Svært ved at koncentrere sig
 • Forvrænget opfattelse
 
Sløvende midler som hash kan også give psykotiske symptomer og give en psykisk tilstand og psykiske skader i form af hash psykose og skizofreni, hvilket er meget farligt og kræver professionel hjælp.

Få hjælp til dit hashmisbrug i dag

Kom ud af dit hashmisbrug

Professionel hjælp

Med professionel hjælp til dit hash misbrug kan din afvænning ske hurtigere

Misbrug behandling

Hurtigere afvænning

Med professionel hjælp til dit hash misbrug kan din afvænning ske hurtigere

Støtte og hjælp

Støtte og hjælp

Med professionel hjælp til dit hash misbrug kan din afvænning ske hurtigere

Abstinenser

Når man ryger, påvirker hash ens hjerne og der kan opstå hash abstinenser, hvilket er et tydeligt tegn på at man er ved at udvikle afhængighed. Abstinenserne begynder efter 1-2 dage og bliver værst umiddelbart efter 2-3 uger efter sidste indtag af fx hash, cannabis, skunk eller andet med indhold af stoffet THC.

Hashabstinenser som:

 • Rastløshed
 • Uro
 • Irritabilitet
 • Dårligt humør
 • Humørsvingninger
 • Søvnbesvær
 • Intense drømme/mareridt
 • Voldsomme natlige svedeture.
 
Ofte vil den der ryger forsøge at dæmpe ovenstående symptomer med igen at ryge hash og på længere sigt vil misbruget og afhængigheden blive endnu værre.
Få hjælp til dit hash misbrug

Ring til os i dag - anonymt og uforpligtende

Hør, hvad eksperten siger

Hvorfor kommer jeg i dårligt humør?

Det aktive indholdsstof THC som hash indeholder er det stof, der især er ansvarlig for ruspåvirkningen. Der er specifikke receptorer i hjernen, såkaldte CB1-receptorer, som THC binder sig til. Det påvirker dit humør, hukommelse, koncentration, indlæring, søvn, appetit og tidsopfattelsen.

Hash/cannabis rusen varer normalt ca. 3-4 timer og som rusen aftager kan man ofte opleve symptomer som, dårligere humør, irritation og andet.

HVIS DU RYGER HASH OG HAR SVÆRT VED AT NEDSÆTTE DIT FORBRUG

Hvis du har svært ved at sige stop eller stoppe dit forbrug af hash, er det vigtigt at søge professionel hjælp gennem en fortrolig samtale hos f.eks. A Misbrugsbehandling på 93404567 eller et andet misbrugscenter i dit område.

Hvis du først har udviklet afhængighed af hash, vil det ikke hjælpe at nedsætte dit forbrug og det er derfor vigtigt at få hjælp til at holde helt op med at ryge hash og det vil være værst umiddelbart ikke at få professionel hjælp her. 

Stort set ingen kommer ud af et misbrug på egen hånd.

Ring til os i dag - anonymt og uforpligtende

HVORNÅR HAR MAN ET HASHMISBRUG?

Misbrug af hash og afhængighed handler om hvor mange negative konsekvenser misbruget kommer med. 

Tegn og symptomer på hashmisbrug kan f.eks. være:

 • Nedsat kontrol ved indtagelse eller rygning af cannabis/hash
 • Lyst til at ryge jævnligt og ved bestemte begivenheder 
 • Fortsat brug af hash, trods negative konsekvenser
 • Skjuler sit forbrug af hash for andre
 • forgæves forsøg på at sige stop/stoppe med at ryge hash
 • hash bliver dominerende i ens liv og meget bliver planlagt ud fra det
 • Toleranseudvikling – indtag af hash stiger til større mængder over tid 
 • Opstå abstinenser – Hvis man oplever fysiske abstinenser når hashrusen aftager  
 

Oplever du et eller flere af disse symptomer på hashmisbrug, bør du søge hjælp og rådgivning.

 

Hvor får jeg hjælp til mit hash misbrug

I Danmark er det muligt at få gratis hjælp gennem det offentlige og man kan gøre dette ved at kontakte sit nærmeste misbrugscenter eller egen læge, hvor også som udgangspunkt få anonym rådgivning. Dette gælder ikke kun kokain, men også misbrug af alkohol, rusmidler eller andre forskellige stoffer. 

Hvis man ønsker en hurtigere og mere fleksibel behandling kan man vælge misbrugsbehandling gennem det private system, det er der flere fordele ved.

Når man får behandling gennem det private, vil behandlingen ofte være helt anonym og uden nogen former for registrering i offentlige systemer. 

Man kan også få hjælp til sin behandling og sin afhængighed udenfor normal arbejdstid, hvilket har en stor betydning for mange.

Det er også meget normalt at man i en privat misbrugsbehandling hjælper og laver behandling for hele familien. Du kan læse mere på https://amisbrugsbehandling.dk/

Ring til os i dag - anonymt og uforpligtende

FÅ BEHANDLING for HASHMISBRUG

A Misbrugsbehandling er et privat behandlingscenter, som tilbyder behandling af hashmisbrug udenfor normal arbejdstid.

Hele forløbet fra start til slut er 100% anonymt og man bliver ikke registreret nogen steder.

De har med mere end 20 års erfaring inden for misbrugsbehandling og hjælp til pårørende, skræddersyet et evidensbaseret behandlingsforløb til hashmisbrugere.

Forløbet er baseret på kognitiv adfærdsterapi, forandringscirklen, individuelle samtaler, gruppeterapi, undervisning etc.

I behandlingsforløbet er der også tilbud til familie og pårørende.

Alle behandlere er selv tidligere misbrugere.

Behandlingen af hashmisbrug giver dig muligheder for en tilværelse uden hash og et liv uden misbrug.

Hash

PÅRØRENDE TIL EN SOM RYGER HASH

Som pårørende til en, der ryger hash jævnligt, kan det være helt normalt at opleve følgende:

Ingen eller manglende tillid

I familier med misbrug af hash, alkohol eller andre stoffer kan det ofte blive meget dysfunktionelt og man oplever ofte svigt, brudte aftaler, skænderier og meget mere. Tilliden, troen og håbet bliver mindre og mindre.

At føle sig medskyldig

Mange pårørende oplever at føle sig medskyldig og tror ofte at de er en del af problemet. 

Men det er hashmisbrugerens valg at ryge. Det er ikke de pårørende, som er ansvarlige for hashmisbruget.

Humørsvingninger

Pårørende fortæller ofte hvordan de synes at de er blevet en ny anderledes udgave af sig selv, en udgave de ikke bryder sig om.

Bag livet med en hashmisbruger vil der ofte være skænderier, diskussioner og utallige uoverensstemmelser, som negativt påvirker hele familien og specielt børn kan få konsekvenser med sig, for resten af livet.

Mange pårørende vælger at tilsidesætte deres egne behov, ganske ubevidst og lever på måder mere og mere et liv ligesom misbrugeren. Dog uden at de selv nødvendigvis har et misbrug.

Pårørende til en hashmisbruger har også behov for professionel behandling, hjælp og rådgivning og derfor er familie og pårørende behandling vigtig når man vælger en behandling.

Når man er i en familie eller i et forhold med en hashmisbruger, er man hårdt ramt, og det er enormt frustrerende, samtidig med at det tærer på ens helbred, psyke og de ressourcer og overskud man normalt vil have i hverdagen.

Så det er helt naturligt at der vil være brug for professionel rådgivning og hjælp, til at komme ovenpå igen.

Behandling_16

Om os

Vi har mange års erfaring med behandling af og afvænning af hash misbrug.

Når du kontakter os, foregår alle samtaler i fortrolighed. 

 

Kontakt os her

Anders Nebelong ApS
A Misbrugsbehandling København
Amagerbrogade 156 2.tv
2300 København S
Cvr.nr. 42197688

Ring anonymt: 9340 4567

Ring anonymt på

Eller skriv til os her: